Konsultacje związane z biznesem, marketingiem, sprzedażą. W szczególności w przypadku biznesów online.